lunes, 27 de noviembre de 2023

Programa de apoio á innovación tecnolóxica agropecuaria e forestal, mediante a posta en funcionamento dun centro de formación de referencia na rexión para o desenvolvemento socioeconómico das comunidades do val de San Lorenzo, na rexión de Piura – Perú, con especial incidencia nas asociacións de mulleres

 

O obxecto do presente proxecto é o de contribuír a un desenvolvemento rural inclusivo, solidario e sostible que mellore as condicións de vida das comunidades do Val de San Lorenzo, con especial atención á situación de vulnerabilidade das mulleres., mediante o fortalecemento das comunidades de bosque e as organizacións locais de desenvolvemento e o fomento de emprendementos de alto valor agregado a través da posta en marcha dun centro de referencia na rexión para a capacitación das comunidades en innovación tecnolóxica produtiva agropecuaria e forestal.

A través da execución do presente proxecto preténdese fortalecer a un total de 14 comunidades de bosque situadas non val de San Lorenzo, composto polos distritos de Tambogrande e As Lomas para facer fronte á crise socioeconómica que atravesa tanto a rexión como o país e que se viu agravada pola pandemia xerada polo virus SARS CoV-2 no mundo.

No marco do presente proxecto, a Fundación Galicia Innova e os seus socios pretenden desenvolver as actividades necesarias para a posta en funcionamento do centro e a súa formalización como CETPRO (Centro de Educación Técnica Produtiva) como figura legal para este tipo de centros de educación. As accións enfocadas á consecución do resultado 1 do proxecto están dirixidas á posta en funcionamento dos módulos produtivos do Centro (viveiros e biohuerto con rego tecnificado) e pasan pola adquisición, montaxe e sembra destos módulos necesarios para as accións de capacitación práctica dos produtores. A posta en marcha do centro formará parte das accións englobadas no resultado 2 do proxecto, mediante as cales se definirá o Plan de capacitación e formación de promotores agopecuarios de San Lorenzo e procederase á elaboración e presentación do expediente técnico para a formalización do CEFOIT, incluíndo o regulamento de funcionamento do Centro.

  • Directa: 845 habitantes das 9 Asociacións de Mulleres e das 11 organizacións de produtores das 14 comunidades
  • Indirecta: 82.298 habitantes entre 18 e 59 anos (50% mulleres) en idade de traballar habitantes das comunidades próximas Aprox

No hay comentarios:

Publicar un comentario